Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv alapján minden EU tagállamban – így Magyarországon is a nagyvállalatok – tevékenységeik energetikai jellemzőinek megismerése céljából – kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az Uniós irányelv a magyar jogrendbe is átültetésre került. Az irányelv és a hazai jogszabályok alapján a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak 2015. december 5-ig el kell az első energetikai auditot lefolytatniuk.

Energetikai auditálás jogi háttere

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére. Ezért a 2012-ben elfogadott 2012/27/EU direktíva alapján kötelezővé tették a KKV-nak nem minősülő vállalatoknak, hogy legkésőbb 2015. december 5-ig energetikai auditot végeztessenek el.

Az irányelv a hazai jogrendbe is átültetésre került az alábbi fontosabb jogszabályok és további rendeletek módosításával:

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról;

123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról;

25/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról;

26/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról.

A törvény és a végrehajtó rendeletek 2015. június 7-én hatályba léptek.

Energetikai auditálási kötelezettség

A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni, amelyet első alkalommal 2015. december 5-ig kell elvégezni.

Az energetikai auditálás elvégzésének kötelezettségét lehet EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer működtetésével vagy az energetikai audit elkészítésével teljesíteni.

Az energetikai auditálást megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkező, és regisztrált energetikai auditor végezheti.

Energetikai audit végrehajtása, folyamata, követelményei

Az energetikai auditálást energetikai auditor végzi a megrendelővel szoros együttműködésben.

Az energia audit az alábbi részekből áll:

előzetes kapcsolatfelvétel: audit célkitűzéseinek, pontosságának, mélységének tisztázása;

indító megbeszélés: felelősszemélyek megnevezése, előírások tisztázása;

adatgyűjtés: tervek, mérési eredmények összegyűjtése;

helyszíni munka: szükséges helyszíni felmérések, mérések elvégzése;

elemzés: energetikai teljesítmény jelenlegi helyzetének értékelése, energiahatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata;

jelentés: elkészített energia audit folyamatának és eredményeinek bemutatása;

záró megbeszélés: audit jelentés bemutatása, értékelése.

Az energetikai audit minimális követelményeit a jogszabály határozza meg, de megrendelői igények esetén a többletszolgáltatás, részletesebb felmérés alapján részletesebb jelentés is készülhet, ezért nagyon fontos a megrendelői igények pontos ismerete az audit folyamatának megtervezésekor.

Energetikai auditálás szolgáltatásunk

Vállaljuk a jogszabályi előírások szerinti, valamint egyedi igények alapján az energetikai auditálás elvégzését és az energetikai auditjelentés elkészítését. A megrendelő igényei szerint állítjuk össze az energetikai szakértői csapatot, illetve az audittervet úgy, hogy szakembereink megfelelő alapossággal és gördülékenyen tudják elkészíteni a felmérést, illetve a jelentést. Célunk, hogy a kötelező vizsgálatokon felül olyan észrevételekkel szolgáljunk megrendelőink felé, melyek hozzájárulhatnak későbbi energiafelhasználásuk csökkentéséhez, hatékonyságuk növeléséhez.

Bízza ránk Ön is energetikai auditjának elvégzését!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!